Individualiosios ir bendrosios programos

Lietuvių kalba yra integruota į visus mokomuosius dalykus

Lituanistinė etnokultūros ir dramos mokykla „Bitė” dirba pagal integruotą lietuvių kalbos programą bei naudojasi Vilniaus lietuvių namų sukurta mokomąją priemone, pritaikyta šiai programai. Kokybiškam mokymo turiniui užtikrinti naudojama platforma „Eduka”, bei indvidualiai atrinkti vadovėliai ir kitos mokymo priemonės.

Integruota lietuvių kalbos programa (priedai)

„Bitė” aktyviai dalyvauja lituanistinėms mokykloms skirtoje veikloje bei siekia užtikrinti, kad mokykloje besimokantys vaikai galėtų laikyti kalbos lygio testus, kurie yra pripažįstami pasaulio aukštosiose mokyklose.

Lietuvių kalba yra diferencijuojama pagal vaiko gebėjimą kalbėti ir suprasti.
Lietuvių kalbos pamokos vyksta visoms klasėms vienu metu todėl, kad skirtingo amžiaus ir gebėjimų vaikai galėtų susitikti ir mokytis kalbos jiems skirtoje grupėje.

Etnokultūra ir religijotyra

"Bitė" yra išskirtinė tuo, kad turi tėvams ir vaikams skirtas etnokultūros pamokas: kartu dainuojame, šokame, sekame pasakas. Su etnokultūra vaikai supažindinami ir skatinami ją puoselėti jau nuo 2,5 metų. Vyresniųjų klasėms vedamos religijotyros pamokos

Istorija

Istorijos mokomasi aktyviai dalyvaujant projekuose. Virtualiosios istorijos projektas sukurtas tam, kad vaikams būtų patrauklu ir įdomu mokytis su Europos litianistinių mokyklų vaikais.

Drama ir muzika

Nors pamokos vyksta atskirai, šios dvi disciplinos glaudžiai integruojamos. Vaikai ne tik vaidina ir dainuoja, tačiau ir rengia miuziklus.

Scroll to Top